• Join us on

Bilingual Parent Advisory Council: 4th Annual Talent Show & Dessert Buffet, Concurso de Talentos y Bufet de Postres, Show talan ak Desè Dejene

Tue, 06/07/2016 - 6:00pm to 8:00pm
Whittemore Elementary School, 30 Parmenter Road, Waltham, MA
Open to Public: 
Yes
Attendance Fee: 
No
Registration required: 
No
Event Description: 

English:  4th Annual Talent Show & Dessert Buffet
This will be our fourth annual talent show and dessert buffet. Students and teachers will present what they have learned in school and showcase their performing arts talents. We will end with a "pot-luck" dessert buffet showcasing the cooking and baking skills of our families!

Spanish: Concurso de Talentos y Bufet de Postres
Este será nuestro cuarto concurso de talentos anual y buffet de postres. Los estudiantes y los maestros presentarán lo que han aprendido en la escuela y mostrarán sus talentos de artes escénicas. ¡Vamos a terminar con un convivio "pot-luck" y buffet de postres mostrándoles las habilidades en la cocina y de hornear postres de nuestras familias!

Creole: Show talan ak Desè Dejene
Sa a pral katriyèm cho talan anyèl nou ak desè dejene. Elèv yo ak pwofesè yo pral prezante sa yo te aprann nan lekòl la ak montre talan atistik yo. Nou pral fini ak yon "pot-luck" desè dégéné èkspoze pou kwit manje ak konpetans kwit manje nan fanmi nou!

To see 2015 - 2016 schedule in English: click here.

Para ver 2015 - 2016 calendario en español: haga clic aquí.

Pou wè 2015 - 2016 orè an kreyòl : klike isit la.