• Join us on

Kominotè Konvèsasyon sou Priyorite Tretman Egal Waltham

Kominotè Konvèsasyon sou Priyorite Tretman Egal Waltham
Wed, 09/26/2018 - 6:30pm to 8:30pm
Waltham Boys & Girls Club, 20 Exchange Street, Waltham, MA
Open to Public: 
Yes
Attendance Fee: 
No
Registration required: 
Yes
Event Description: 

Nan non Lekòl Piblik Waltham, nou envite tout fanmi, elèv, pwofesè, anplwaye ak manm kominote Lekòl Segondè Waltham pou jwenn avèk nou nan yon dyalòg kominotè sou rezilta sondaj priyorite yo ak yon diskisyon panèl sou ras, ekite, ak divèsite. Nou vle tande pale de tout moun ki gen enterè nou Waltham Boys & Girls Club pou fòme lavni nan WHS epi ranpli misyon nou pou 20 Exchange Street bay yon ekselan e ekitab pou tout elèv.

Refresman pral sèvi. Gadbri bay. R.S.V.P. https://bit.ly/2MNo8XT
Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Shelly Chin nan 781-314-5483 oswa pa imèl,klike isit la.